logo
Zemědělský skanzen "U Havlíčků" Rapotín se buduje z vyhořelé,opuštěné a silně zdevastované zemědělské usedlosti (jehož bývalé stavby se postupně zpřístupňují, okolní pozemky se vrací - vykupují - do původních rozloh) jako ZEMĚDĚLSKÝ SKANZEN za záchranu rázu venkova, fauny a flóry podhůří Jeseníků. Naším cílem je zachránit bohaté kulturní tradice regionu a identitu českého národa a navázat na ně. Hlavním záměrem nadšenců je záchrana umu a rukudělné práce našich předků pro další generace ÚDOLÍ DESNÉ HANUŠOVICKÉ VRCHOVINY.
Okolní plochy postupně přetváříme na lesopark - miniarboretum s volně vypuštěnými zvířaty jako minisafari. Návštěvníci se pro zpestření mohou nechat svézt na koni a nejmladší na oslících. Mimojiné jsme se také zapojili do programu záchrany živočišných druhů zvířat. Nedílnou součástí je Dětský zábavní koutek s posezením a volně přístupným ohništěm, kde si každý může ohřát tu svou turistickou specialitku.

Pro svoji ojedinělost, netypičnost, zvláštnost a funkčnost celého areálu včetně exponátů, je areál také doporučován pro všechny druhy a stupně škol v rámci výuky výjezdního vyučování. Vstup do celého areálu je bezbariérový. Areál je zařazen do LEXIKONU TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ ČR, ZNAČENÝCH TRAS (červená, žlutá a mezinárodních cyklo a autotras po modré) a CYKLOTRAS KČT 51-53 a 6114.

Co dodat? Celý areál se buduje výlučně z nadšení jednotlivců bez jakýchkoliv státních dotací a příspěvků. Jelikož je náš areál ve svém vývoji bez mzdového fondu jako nevýdělečný a v minulosti (1997) byl povodněmi - stoletou vodou na Moravě - přetvořen v takřka měsíční krajinu, což podstatně zpomalilo jeho rozkvět, budeme Vám vděční za jakoukoliv přízeň, pomoc, příspěvky, dary apod. Nejsme plátci DPH. IČ :74305361, DIČ: CZ 649000
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk, č.ú.: 000000-0860482193/0800

Nejkrásnější je, když přijde na návštěvu rodina s dětmi a hlásí, že jsou u nás již opakovaně, a nebo, že se jdou podívat na jejich exponát ve skanzenmuzeu. Muzeum je totiž tak rozsáhlé do různorodosti (od začátku 17. století až do roku 1993 - do zániku Československa) s rozsahem nám vlastním, což nemá obdoby u nás ani v zahraničí. Proto tento budovaný areál Zemědělský skanzen "U Havlíčků" Rapotín - Šumperk, byl jako jeden celek také vybrán - zařazen - od 1.7.2009 do světových ojedinělostí.

[CNW:Counter]
hex5.gif